Dosya ve görüntü kayıtları gibi, arşiv taramalarına dayanan tüm retrospektif çalışmalar,

Sağlıkla ilgili anket ve benzeri bilgi toplama araçları ile yapılan araştırmalar,

Bilgisayar ortamında test, mülakat, ses/video kaydı ile toplanan verilerin kullanılacağı araştırmalar,

Tüm ilaç dışı gözlemsel çalışmalar (tanımlayıcı, kesitsel, olgu-kontrol, kohort),

Tanımlamaya yönelik kan, idrar, doku, saç, tüy, tükürük, gaita ve radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji materyali ile yapılan araştırmalar,

Rutin muayene, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilen materyal ile yapılan çalışmalar,

Egzersiz gibi, vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar,

Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar,

Hücre veya doku kültürü (in vitro) araştırmaları,

Gen tedavisi dışında kalan ve tanımlamaya yönelik genetik materyalle yapılacak çalışmalar,

Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan araştırmalar,

Beslenme gibi yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi çalışmaları,

Sağlık bilimleri alanında ve sağlık alanını ilgilendiren diğer bilim alanlarında yapılacak tüm çalışmalar.