Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi /  KIRŞEHİR

     S. No 

            Unvanı 

                    Adı Soyadı

              Uzmanlık Alanı

       Çalıştığı Kurum

  Sekretaryanın     Bulunduğu İl

    Üyenin       Çalıştığı İl

  1.  

 Prof. Dr.

 Kemal ÖZYURT                                    (Etik Kurul Başkanı)

 Deri ve Zührevi Hastalıklar

 Ahi Evran Ü. Tıp Fak.

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

        2.

 Doç. Dr.

 Recai DAĞLI

 (Etik Kurul Başkan Yardımcısı)

 Anesteziyoloji ve Reaminasyon

 Ahi Evran Ü. Tıp Fak.

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

        3.

 Dr. Öğr. Üyesi

 Dilek KUZAY

 (Bildirimlerden sorumlu olan üye)

 Fizyoloji

 Ahi Evran Ü. Tıp Fak.

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

        4. 

 Prof. Dr.

 Ayla ÜNSAL

 Hemşirelik

 Ahi Evran Üni. Sağlık Bil.   Fak.

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

        5.

 Doç. Dr.

 Fatmanur AYBALA KOÇAK

 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 Ahi Evran Ü. Tıp Fak.

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

        6.

 Doç. Dr.

 Ömer Faruk ELMAS

 Deri ve Zührevi Hastalıklar

 Ahi Evran Ü. Tıp Fak. 

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

        7.

 Dr. Öğr. Üyesi

 Fatma ÇELİK

 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 Ahi Evran Ü. Tıp Fak.

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

        8.

 Dr. Öğr. Üyesi

 Naime Meriç KONAR

 Biyoistatistik

 Ahi Evran Ü. Tıp Fak.

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

        9.

 Dr. Öğr. Üyesi

 Arif Hüdai KÖKEN

 Tıp Tarihi ve Etik

 Ahi Evran Ü. Tıp Fak.

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

10.

 Dr. Öğr. Üyesi

 Gülhan ÜNLÜ

 Tıbbi Farmakoloji

 Ahi Evran Ü. Tıp Fak.

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

11.

 Uzm. Dr.

 Aysu YETİŞ

 Nöroloji

 Ahi Evran EAH

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

12.

 Uzm. Dr.

 Uğur GÖNÜL

 Halk Sağlığı Uzmanı

 Petlas A.Ş.

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

13.

 Eczacı

 Ayşegül GÜVENÇ

 Eczacı

 Ahi Evran EAH

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

       14.

 Öğr. Gör.

 Murat TURPÇU

 Hukuk

 Ahi Evran Ü.

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

       15.

 V.H.K.İ.

 Yasin KILIÇ

 Memur

 Ahi Evran Ü.

 KIRŞEHİR

 KIRŞEHİR

 
Sekreterya

   S.No

        Adı Soyadı

            Eğitim Durumu

      1

       Selin TEMUR

                   Lisans