DUYURU!!!

"Sayın araştırmacılar,

Sitemizde yer alan yeni başvuru formlarını kullanınız. Form ve dilekçelerdeki sorumlu araştırmacı ve yardımcı araştırmacılara ait tüm imzalar ıslak imzalı olmalıdır.

Araştırma başvuru dosyasında gerekli olan diğer belgelerle beraber, ıslak imzalı form ve dilekçeler elektronik ortamda taratılıp, PDF formatında tuba.geles@ahievran.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmelidir.

Ayrıca tüm başvuru dosyası Kırşehir AEÜ Etik Kurulu sekreterliğine elden verilmelidir. Sekreterliğe, toplantı tarihinden 5 (beş) gün öncesine kadar elden verilmemiş başvurular için başvuru süreci başlatılamayacaktır."