Toplantı İptali

27 Temmuz 2021 tarihli ve 24 Ağustos 2021 tarihindeki Etik Kurul Toplantılarımız iptal edilmiştir.